Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

ZROZENÍ COMICSU Z DUCHA NOVIN (1) – NA POČÁTKU BYLA KRESBA

27.05.2004, autor: MaF

Zdá se, že comics je kulturní forma tak raná, jako je kultura sama. Nástěnné kresby v jeskyních, které skládají příběh, dokazují, že vůbec první umělecky tvůrčí způsob, kterým se člověk dokázal vyjádřit, byl obraz. Naši prapředkové sdělovali a vnímali děj vizuálně dřív, než toho byli schopni verbálně. Člověk nejdříve inklinoval k obrazu, až později se vyprávění ujímala řeč a až mnohem později začala být slova zaznamenávána a vyprávělo písmo. Dnešní comics tak v sobě vlastně spojuje tuto původní, archaickou tendenci s pozdějším, specifickým civilizačním vynálezem – písmem.
.    Vlastně již první dochované kulturní projevy našich prapředků tvoří série obrázků vyprávějící prostou formou o každodenním životě jejich tvůrců, od lovu až po kultovní obřady. Jejich kresby na stěnách jeskyních vyprávěly určitý děj, který se stal (daly by se tedy de facto chápat jako jakási "pra-zpráva", zpráva zachycená dobovým médiem). Nejznámější jsou asi nálezy v jeskyních Lascaux a Altamira, kde kresba zubra "vyjadřuje zdařilé úsilí pradávného umělce zachytit kolosální neohrabanou sílu zvířete v pomalém rytmu pohybů, který přesto prozrazuje divokost. Na dalších nástěnných malbách z dob dávno před naší civilizací jsou vyobrazeny lovecké scény s lidmi vyzbrojenými luky a šípy, monstrózní divoké šelmy, jako například jeskynní medvěd, mamut, a také ladnější a mírnější zvěř, gazely a jeleni. To není náhodná figurální směs bez vnitřní souvislosti, naopak, celek prozrazující úsilí - třeba omezené primitivností uměleckých postupů - o naprosto přesné vylíčení průběhu lovu: dlouhé ráno, strávené stopováním zvířete, vyplašení a potom krev, výkřiky, zvířený prach." (pozn. 1)
   Samozřejmě můžeme namítnout, že nejde o comics, neboť tu chybí jedna z jeho základních (?) složek - text. Jelikož však v době vzniku těchto děl neexistovalo dosud žádné písmo (a možná ani řeč), museli se naši předkové vyjádřit i bez něj. Nic to však nemění na faktu, že obrazovou formou podaný děj odpovídá způsobu narace comicsu (navíc pozice textu není ani v současném comics tak jednoznačná).
 
   První hrdinové, ale i zákony
.    Doklady snahy vyprávět pomocí obrazů nalezneme i ve starověku. Dochovala se proslulá sumerská standarta z Uru, která vypráví nejprve o boji a poté i porážce nepřítele, stejně jako pozdější hostině vítězů. Neznámí egyptští kreslíři zase již kolem roku 3000 před naším letopočtem zhotovovali obrázky, které kopírovali a prodávali, a které se zachovaly na papyrech - je v nich rozvinuta karikaturní forma, později v dějinách comicsu tolik vlivná. Často bývá jako prapředek comicsu pro svou povahu uváděno i samo egyptské písmo, zejména jím psané příběhy ze života pochovávaného či návody pro život v zásvětí, jimiž byly zdobeny hrobky vládců či bohatých; také se sem zahrnují reliéfové plastiky starých Egypťanů. Dalším dokladem z téže éry je známý Chamurabbiho zákoník. Řekové zase vyráběli malované nádoby, které zdobili sériemi kreseb oslavujícími sportovní vítěze, bojová vítězství i olympské bohy.
 
.    Vynikající "kreslená vyprávění" nám zanechali Římané - především je to Trajánův sloup s asi nejdelším seriálem na světe, tesaným ve spirále kolem sloupu v délce dvou set metrů, "který byl postaven v Římě v roce 113 našeho letopočtu na oslavu vítězných Trajánových bojů s Dáky, tehdejšími obyvateli dnešního Rumunska. Ať už se v tom odrážela snaha politické propagandy užít nových postupů, anebo ambice obnovit tradicionální figurativní schémata, je nesporné, že při vytváření sloupu byl dán volný průběh nejen paměti, ale i fantazii. Autoři se snažili podat o válkách obšírnou zprávu, která se vůbec nemusí stydět před suchým líčením historiků; dokonce je předčí podrobnostmi líčení a živým tónem. Namísto nekonečných generálských rozhovorů a rozvleklých diplomatických jednání vidíme hrdé, statečné legionáře na pochodu a v boji s nepřátelskými odvážnými barbary. A uprostřed bitevní vřavy "hrdina" událostí, imperátor Trajánus bez oficiální rétoriky, živý a skutečný člověk."  (pozn. 2)  Zde se již jedná o "ukázkový příklad raného comicsu - včetně patřičné narativity a masového působení, které předchozím pramenům chybí."  (pozn. 3)
 
.
 
   Z Říma, z 1. století před Kristem, pochází také tzv. tabulea se satirickými kresbami, které se nápadně podobají proslulým politickým cartoons ze Spojených států amerických 18. století, které jsou obecně považovány za přímé předchůdce comicsu.
 
   (1) Clair, René: Comics. Praha, SNDK (edice Blok) 1967, str. 14
   (2) tamtéž, str. 15
   (3) Tomáš Matějíček: Comics. Ročníková práce na VOŠP, 1999, str. 4
 
   Text je součástí bakalářské práce Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky Martina Foreta; Katedra žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2002/2003.
Autor:


Autor článku: MaF

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


Zrození comicsu z ducha novin
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
25.02.2005 MAX A MOŘIC ANEB PRADĚDEČKŮV KOMIKSOVÝ SOUTH PARK
18.08.2004 ZROZENÍ COMICSU Z DUCHA NOVIN XII. – ZASLOUŽENÁ UZNÁNÍ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!