Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

ZROZENÍ COMICSU Z DUCHA NOVIN (2) – STŘEDOVĚK: OD BOŽÍHO SLOVA K ČERNÉ KRONICE

03.06.2004, autor: MaF

Asi nejcennější středověkou památkou obrazového líčení děje je tzv. tapisérie či gobelín z Bayeux (ve Francii je nazýván podle legendární autorky Tapisserie de la reine Mathilde neboli Tapisérie královny Matyldy). Na sedmdesátimetrovém pásu lněné látky jsou v osmapadesáti epizodách v nekonečném sledu scén líčeny události, které vedly k dobytí Anglie Normany pod vedeném Viléma Dobyvatele v roce 1066. Je zde oslavováno hrdinství Normanů a opěvováno jejich vítězství. Tento gobelín je velmi vydařeným kresleným vyprávěním, a jak říká Clair: „když sledujeme různé scény rychle za sebou, vzbuzuje to bezděky představu comics.”
.
 
   Na gobelínu nalezneme dokonce již i textovou složku (v podstatě jediné, co chybí, jsou tzv. bubliny, ale ty ani v moderním comicsu nejsou nezbytnou podmínkou). Také se nám tu "podává důkaz nezdolné víry, kterou měli středověcí lidé k obrázku jako prostředku vyprávění" (pozn. 1) a kterou nám dokládají i jiná dochovaná díla.
 
.    Také úkolem chrámových oken v katedrálách bylo vyprávět - například velké chrámové okno v Chartres "vypravuje o životě Ježíše Krista, od Navštívení Panny Marie až po Kristovo vstoupení do Jeruzaléma před ukřižováním: je to vyprávění, které má takové fabulační napětí a takový rytmus, jako kdyby je vyprávěl očitý svědek událostí. Není vůbec potřeba znát text Nového zákona, a přesto plně pochopíme smysl obrázků," (pozn. 2)  z chronologicky řazených výjevů, uspořádaných do tvaru kříže "přečteme" příběh.
 
. Od 14. století se mezi prostým lidem šířila tzv. biblia pauperum, bible chudých. Nejprve v opisech, ale později, zejména po vzniku xylografie (tedy techniky dřevorytu či dřevořezu), byla šířena tzv. blokovými tisky a byla k nalezení v domácnostech takřka všech prostších lidí, kteří byli negramotní - šlo vskutku o masovou záležitost. Obsahem těchto morálně naučných knih určených laickému publiku byly výtahy z bible a jejich výklad. Zejména ve frankofonním prostředí a jinde v západní Evropě byly velmi rozšířeny (u nás díky husitské reformaci, která kladla důraz na biblické slovo, nenalezla v podstatě žádnou odezvu). Rozlišuje se dokonce několik typů - např. bible historiée (fr. dějepravná), bible imagée (fr. obrazná), bible moralisée (fr. mravoučná). Text (krátké latinské, později francouzské vysvětlující výklady) je v nich podstatnou měrou omezen ve prospěch ilustrací. Těch mohlo být až přes pět tisíc a znázorňovaly nejdůležitější události spasení. Nejčastěji byly řazeny vertikálně do tvaru okrouhlých ilustračních polí. Tyto kreslené výjevy byly doprovázeny zmíněným výkladem.
 
. .    Ze 14. až 16. století pocházejí chrámy jako Voroneţ, Moldoviţa, Arbore, Rişca či Suceviţa, které najdeme v Rumunsku a Moldávii. Jejich vnější stěny jsou pokryty vertikálními i horizontálními pásy obrázků, v nichž jsou znázorněny příběhy ze Starého i Nového zákona, životy křesťanských svatých i řeckých předkřesťanským filosofů, stejně jako místních vladařů-zakladatelů, kteří kostel nechali postavit či na jeho stavbu přispěli (ať již v době vzniku maleb či dříve). U některých postav jsou dokonce jakési "bubliny", svitky pergamenů roztažené od rukou k ústům, na nichž jsou zakresleny promluvy. Je důležité uvědomit si roli, kterou tyto (ale i jiné) nástěnné malby hrály, neboť v době jejich vzniku byla samozřejmě většina obyvatelstva negramotná a o historii země či víry, která byla navíc šířena ve staroslověnštině či latině (tedy řečech běžným lidem víceméně nesrozumitelných), nevěděla mnoho. Forma obrázkového vyprávění se tu stala dokonalým nosičem informace. (Podobnou památkou v Čechách je kostel Sv. Jakuba Většího, jemuž v nejbližší době věnujeme samostatný, podrobnější článek.)
 
. .    Dále vzpomeňme na sedmi-, později i čtrnáctidílné křížové cesty (malovaná či tesaná vyprávění o Kristově cestě na Golgotu), dále na bohatě ilustrované knihy (jako Orbis Pictus) či naše kramářské písně, jejichž prezentace na trzích byla spojená se sérií obrázků, které vždy vyprávěly děj právě zpívané písně. Kramářské písně bývají také uváděny i jako předchůdci žurnalistiky (především tzv. černé kroniky - např. Píseň truchlivá o spáchané vraždě Marie Anny Grunerovy a další).

   (1) Clair, René: Comics. Praha, SNDK (edice Blok) 1967, str. 15
   (2) op. cit., str. 16
 
   Text je součástí bakalářské práce Charakteristika comicsu z hlediska žurnalistiky Martina Foreta; Katedra žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2002/2003.
 
 
Autor:


Autor článku: MaF

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


Zrození comicsu z ducha novin
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
25.02.2005 MAX A MOŘIC ANEB PRADĚDEČKŮV KOMIKSOVÝ SOUTH PARK
18.08.2004 ZROZENÍ COMICSU Z DUCHA NOVIN XII. – ZASLOUŽENÁ UZNÁNÍ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!