Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

MAUS (6) – PROBLÉM LITERÁRNÍHO ZPRACOVÁNÍ HOLOCAUSTU

12.10.2004, autor: Zvěra

Holocaust je chápán jako problém historický, filosofický, politický, teologický, emocionální, výchovný i umělecký. Snad právě proto nastávají komplikace s jeho pojetím … Jak s takovou katastrofou zacházet, aby se nestala pouhým klišé?
   Dřívější teorie zastávaly názor, že na holocaust neexistuje odpověď, současní intelektuálové se domnívají, že o holocaustu je třeba pojednávat stejně jako o jakémkoli jiném problému, jinak se přemění v pouhý mýtus, píše Hana Ulmanová ve svém článku Americká žid. literatura po a o holocaustu.
   S holocaustem je spojena i celá řada literárních problémů. Otázkou zůstává, zda je možno slovy reprezentovat zejména fyzickou bolest, jak ji objektivizovat, jak sdělit nesnesitelnou zkušenost prostřednictvím jazyka a/nebo prostřednictvím imaginace. Z psychologického hlediska navíc přichází po nevýslovných hrůzách obvykle trauma, jež se projevuje tichem a mlčením, a i když se toto prázdno překoná, mezi spisovatelem a čtenářem stále zeje mezera. Hrůzu možná lze popsat, nelze ji však zrekonstruovat.
 
   Jaká literární forma či žánr se nejlépe vypořádá s holocaustem? Jak takový příběh o holocaustu sdělit a k čemu ho využít?
.    Existuje mnoho rozmanitých možností. Někteří spisovatelé svou tvorbou navázali na tradice válečného či psychologického románu (Schindlerův seznam Thomase Keneallyho, nebo Sophiina volba od Williama Styrona, …), jiní se pokusili experimentovat… Art Spiegelman pro svou autobiografii zvolil formu komiksu. Autorovo rozhodnutí pojmout téma holocaustu netradičně, se brzy ukázalo jako zajímavé řešení.
 
   Spiegelmanův Maus vyvolal jak ve světě, tak i u nás rozporuplné reakce, a to nikoliv svým obsahem, nýbrž formou autorského zpracování. Stanislav Kolář si proto ve své recenzi položil otázku, zdali je komiks adekvátní formou k uměleckému vyjádření genocidy evropských Židů… Recenzent s jakousi jistotou tvrdí, že někteří čtenáři budou považovat komiksový žánr za nepříliš vhodný způsob prezentace natolik vážného tématu, a že se najdou i takoví, kteří v něm mohou spatřovat i určité znesvěcení zkušenosti holocaustu. Ovšem tím, jak Spiegelman porušil vžité konvence, ale především vysokou literární a výtvarnou kvalitou zpracování, ukázal, že striktní rozlišování mezi tzv. vysokými a nízkými žánry může vést často k různým sporům a nepřesnostem. (pozn. 1)
 
.    Při studiu podkladů pro tuto práci jsem se setkala i s názorem (Jakub Szántó Maus - komiks o holocaustu. In: Dějiny a současnost, 2/1998), že Maus není typickým komiksem, a že vhodnější by bylo nazvat jej kresleným příběhem. Szántó ve svém příspěvku odůvodňuje výše zmíněné tvrzení tím, že se Spiegelman zdržuje různých grafických a textových efektů vlastních soudobému komiksu. Dále poukazuje na příliš rozsáhlou textovou část, která zabírá u běžných komiksů mnohem méně prostoru. Jako velkou výhodu kresleného příběhu uvádí jednak jeho plastičnost a narativnost nahrazující dlouhá souvětí literárního textu, dále potom atmosféru, jež vzniká kombinací jednotlivých obrázků.
 
   Autorovo stanovisko mě nutí vznést námitku. Souhlasím do jisté míry s tím, že Spiegelman užívá typických komiksových prostředků (onomatopoetické výrazy, pohybové symboly, různé zkratky,… apod.) mnohem méně, než jiní kreslíři komiksů. Maus však nelze hodnotit podle měřítek, jimiž se hodnotí běžné soudobé komiksy. Autor pracuje s náročnějším tématem, pro které zvolil dosti netradiční pojetí, vyžadující jiné výrazové prostředky a techniky, než komiks například akční. Dialogy jsou rozsáhlé a podrobně propracované, což v žádném případě neškodí a neděje se tak ani na úkor kresby, která by mohla být v důsledku toho ochuzena. Argumentovat je možné i významem termínu "kreslený příběh" ("kreslený seriál"). Podle zkušeností, jaké v nás zanechal komunistický režim (a jemuž byl tento druh tvorby vlastní), tímto výrazem běžně rozumíme ilustrovaný příběh ve stereotypních políčkách s textem umístěným dole pod obrázkem, nikoliv v klasických komiksových "bublinách".
.    Z výše uvedených důvodu pokládám Spiegelmanův Maus za skutečný komiks (i když nevšedně pojatý) a nikoliv za kreslený příběh, jenž se od komiksů odlišuje především svou sémantikou.
 
   pozn. 1: Kolář, S. : (Ne)vyslovitelná hrůza holocaustu. In: Tvar, 5/1998
 
   Tento text je součástí diplomové práce Věry Čumrové Komiksy se společenskou problematikou; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2004.
 
Autor:


Autor článku: Zvěra

Detaily o komiksech:

Titul: Maus 2
Série: Maus
Scénář: Art Spiegelman
Kresba: Art Spiegelman
Překlad: Jan Macháček
Jiří Zavadil
Žánr: Ostatní (CZ).
Rok vydání: 1998
Počet stran: 139
Formát: 162 x 234
Vydavatel: Torst
Země vydání: Česká Republika
Země původu: USA

Titul: Maus 1
Série: Maus
Scénář: Art Spiegelman
Kresba: Art Spiegelman
Překlad: Jan Macháček
Jiří Zavadil
Žánr: Ostatní (CZ).
Rok vydání: 1997
Počet stran: 160
Formát: 162 x 234
Vydavatel: Torst
Země vydání: Česká Republika
Země původu: USA
Související články:


Maus
27.05.2014 Dítě s hvězdičkou: Vznikl Maus pro děti - 100 %
14.11.2012 Spiegelmana tíží teroristický útok na USA v roce 2001 - 90 %
19.10.2004 MAUS (7) - PÁR SLOV NA ZÁVĚR


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V českém komiksovém rybníčku to smrdí, hnije a zapáchá a komiks.cz se to snaží změnit.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!