Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

ISLÁM A JUDAISMUS Z KOMIKSOVÉHO POHLEDU

10.12.2004, autor: - was -

Mezi výrazovými možnostmi komiks a literatury není tak jasně zřetelná hranice, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pravdivost tohoto tvrzení u nás dokládá zejména nakladatelství Portál , které už několik let přináší našim čtenářům populárně-naučné tituly vycházející původně u britského nakladatelství Icon Books UK. Mezi letošními přírůstky se objevila i kniha Islám představující exotický svět této civilizace.
.    Další lekce monoteismu
   Hned z několika důvodů jsem se na vydání této knihy těšil. Jednak o tomto velkém náboženství příliš nevím; v drtivé většině známe islám jen z televizních zpráv o terorismu. Dále se mi líbí edice, jejíž je kniha Islám součástí. V neposlední řadě jsem publikaci o islámu chtěl srovnat s loni vyšlou knihou nakladatelství TOGGA, konkrétně s titulem Judaismus pro začátečníky, který zpracovává podobné téma prostředky blízkými edici z Portálu. Jaké prostředky mám konkrétně na mysli? Edice Portál představuje zajímavé osobnosti (z posledních například Shakespeara, Freuda, Kafku) a obory lidské činnosti (například sociologii, logiku, evoluční psychologii) pomocí téměř rovnocenného propojení obrázků a písma. Obrázky nejsou jen ozdobou fundovanému textu, ale jsou nositeli významů nad rámec obvyklý u běžných ilustrací, ať už jde o prvky kresleného vtipu, koláže, stripu nebo přímo komiksových pasáží.
 
   Důvěřuj, ale prověřuj, milý čtenáři!
   Knihu Islám vytvořili dva vyznavači Muhammadova učení, spisovatel a novinář Ziauddin Sardar spolu s výtvarníkem Zafarem Abbasem Malikem.
   Úvodní poznámka předkládá jako plus, že je téma zpracováno z netradičního pohledu muslimů. Hned ale případné čtenáře upozorňuje na docela podstatnou věc: Pokládáme (onen zorný úhel) za natolik zajímavý a inspirující, že jsme jej vydali i navzdory některým zjednodušujícím a místy i provokujícím tvrzením typu "my jsme dobří - a vy jste zlí".
.    V tom vidím trochu problém. Polokomiksové portálovky jsou, podobně jako učebnice, skvělými prvotními zdroji informací pro laiky, kteří se chtějí seznámit s určitým tématem. Proč jim ale takto ztěžovat orientaci? Když to trochu přeženu, tak je to jako vydat nově skripta Občanské nauky z doby před rokem 1989 a opatřit je výstrahou, že při jejím studiu má nepoučený student rozlišovat, v čem může autorům plně věřit a v čem už méně. Tvrzení, že Evropa vytvořila řadu vědních oborů (orientalistika, antropologie), aby ovládla muslimské myšlení a dějiny, nebo vinit hlavně islámské modernisty a západní svět za vznik islámského fundamentalismu - to patří nepochybně k těm neproblematičtějším místům knihy. Na druhé straně jsou autoři schopní i sebekritické reflexe své civilizace - například v pasážích o postavení žen v islámských zemích.
 
   Džihád proti legraci?
   Větším nedostatkem je takřka naprostá absence humoru, který byl v jiných dílech zmíněné řady podstatnou složkou. Kniha uvádí, že muslimové vytvořili specifickou formu didaktické aforistické literatury a vzpomíná slavnou postavu Alího bin Tábila jako spisovatele vtipných epigramů - ale jaksi se zapomnělo na použítí nejzajímavějších ukázek. Hodně mdle vyznívá postava mladíka, jehož komentáře se vinou celou knihou. Na adresu starých architektů třeba říká: Byli to tvůrčí lidé, že? U kapitoly o hudbě se hoch dívá na strunný nástroj a v komiksovém obláčku praví: Zahraj mi na ni. To jsou promarněné šance na oživení díla. Jinde je čtenář upozorňován na to, že na mnohé objevy běžně připisované Evropanům ve skutečnosti mnohem dřív přišli muslimové. I to by šlo vtipně zpracovat, ale nestalo se. Proč? To spisovatele i  výtvarníka tolik mrzí, že úspěchy myslitele jmenujícího se Ibn al Hajtám si neprávem přisvojil Newton? Mají trvalou hořkost z chyb koloniální politiky? I pokud by tomu bylo tak, humor přece neznamená automaticky povrchní zlehčování a smířlivou bagatelizaci - příkladem může být tragikomický tón portálovky Kafka. Potíž je ale nejspíš jinde - autoři podle mého názoru nemají moc smysl pro humor, což s pochopitelnou opatrností představuje při popisu svatých témat jejich víry dosti nešťastnou kombinaci.
.    Problematická je i stránka obrazová. Jak už jsem napsal, obrázky u dříve vydaných portálovek dokázaly dát textu nový rozměr - ironizovaly ho, doplňovaly, přinášely do nových souvislostí. Naproti tomu v knize o islámu jsou to vesměs jen pouhé ilustrace:  Kapitola je o stavebnictví? - Šup obrázky domů. Píše se o učenosti muslimů? Tak je použit portrét muže s knihou. Nic víc, nic méně.
 
   Judaismus - islám 1 : 0
   Judaismus pro začátečníky, zmiňovaný v začátku textu, je edici Portálu paradoxně blíž než samotná portálovka Islám. Publikace o islámu se moc nezdržovala nadsázkou. Možná i proto měla prostor na informace nesouvisející přímo s Muhammadovým náboženstvím (islámská kultura, politika, věda ...). V tom určitě předčila knihu o judaismu, zameřenou hlavně na výklad věrouky. Nové poznatky tedy v novém přírůstku řady nakladatelství Portál jistě naleznete. Určitě oceníte i poměrně obsáhlý rejstřík a slovníček pojmů. Jenom to zpracování poněkud vázne...
Autor:


Autor článku: - was -

Související články:


Komiksofie aneb věda v komiksech
15.09.2006 FILOZOFIE - HVĚZDNÉ NEBE NADE MNOU A KOMIKSOVÝ ZÁKON VE MNĚ
05.10.2005 EINSTEIN - JE SUPERMAN RYCHLEJŠÍ NEŽ SVĚTLO?
06.04.2005 ETIKA, ETIKA - TA SE NÁS NETÝKÁ?


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!