Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

INSPIRACE KOMIKSOVÝMI PRINCIPY PRO POUŽITÍ V DIVADELNÍM PROSTORU (2) - PRINCIPY KOMIKSU

18.01.2005, autor: Jan Bažant

Komiksem označujeme sled obrazů, tvořících souvislé sdělení. Obrazy promlouvají pomocí různých specifických symbolů, typologie charakterů postav je většinou založena na přesně koncipovaných stereotypech. V našem případě je Weissův hrdina Petr Brok Detektivem, a od toho se odvíjí model jeho chování...
   Už jen sám grafický znak, jak si jej komiks vyžaduje, nutí málem do naprosté stylizace, takže postava sama stává se čím dál víc hieroglyfem. Například rýha v koutku úst může znamenat zkušenost a zralost a může coby konvenční znak shrnovat celý životopis postavy; přitom je to ale pořád rýha, a za takovou se také naturalisticky prohlašuje. Tyto stereotypy jsou pro komiks zásadní, neboť zde máme co dělat s originální komunikativní technikou, založenou na existenci kódu, k němuž se autor uchyluje pokaždé, když artikuluje poselství, které se obrací současně k inteligenci, představivosti i vkusu svých čtenářů. Přítomnost tohoto kódu lze samozřejmě vystopovat v určité míře ve všech uměleckých formách, ale v komiksu je tato řeč symbolů v nejkoncentrovanější, krystalické podobě.
.    Podobný princip nalezneme i v divadle, které stejně jako komiks pracuje s konvencí. Ani komiksy, ani divadlo přitom neskrývají vnitřní mechanismy, na jejichž základě fungují. Čtenář i divák si je v každém okamžiku vědom konvence - dům na jevišti je "jenom" kulisa a dům na komiksovém obrázku je "pouze" jeho obraz. Paradoxně může takový dům být mnohem působivější a reálnější, než ten skutečný, za předpokladu, že se podaří diváka do této iluze vtáhnout.
 
   Velice zajímavý a plný možností je i způsob, jakým komiks pracuje se střihem. Nemusí jako film sestavovat řadu nehybných záběrů do neustálého toku, ale vytváří jakousi ideální kontinuitu s pomocí faktické diskontinuity - láme kontinuum na několik málo podstatných prvků. Čtenář si je pak ve své představivosti sesadí a nazírá je prostě jako kontinuum. E. Sullerotová se zabývala komunikativní účinností virtuálního kontinua při analýze struktury fotorománu. Při anketě bylo zjištěno, že respondenti uvádějí výjevy, které se na stránkách fotorománu vůbec neobjevily. Sullerotová uvádí sled dvou záběrů (popravčí četa míří, odsouzenec leží na zemi), zatímco respondenti mluvili o obrázku třetím (odsouzenec klesá k zemi). Zde vyplouvá na povrch mechanismus, který se používá také na divadelní scéně: při jistém náznaku si divák nebo čtenář domyslí celou škálu souvislostí, které vůbec nebyly předvedeny, ale přesto s nimi počítá. Na divadle stačí, aby na scéně byl kanál nebo, aby se ozývalo troubení aut a rázem jsme na ulici. Stejně tak v komiksu. S touto konvencí se dá různě experimentovat, což je vidět zejména v absurdních dramatech.
.    K tomuto efektu, velice podněcujícím představivost a fantasii diváka, dobře funguje celek grafických konvencí, výrazně přispívající k zobrazení pohybu v rámci jednoho záběru. Japonská manga převádí tyto konvence do extrémních poloh. Zde je charakteristická estetika grafické stylizace dynamismů, kterou v komiksu vidíme na každém kroku; při detailnějším pohledu připomíná řešení futuristická. Vztah mezi Boccioniho dynamismem foot-balleura a typickým zobrazením superhrdiny z komiksu (jehož nadzvukový let je vyznačen siločarami) je zcela zjevný. Komiks je médium jako stvořené pro futuristy: ideálním příkladem jsou postavy jako doktor Octopus nebo Mean Machine, texaský a radioaktivní, napůl člověk napůl stroj.
 
.    Ruku v ruce s dynamismy jdou akustické efekty, takzvané SFX. Všeobecně známé a pro komiks charakteristické ARRGHH, UNGHH, ROOARRRR, BANG-BANG, TATATATA, jakož i Vrz, Šup, Srrlup, DECH, Spěch, BĚH a podobně. Všechna tato citoslovce slouží k navození co největší iluze a atmosféry. Podobně i s textem v bublinách je graficky pracováno tak, aby vyjadřovalo psychologický postoj, emotivní zabarvení, případně zvláštní výslovnost, přízvuk. To vše vypovídá o charakteru postavy, která bublinu vypouští z úst.
 
   Dalším specifikem je práce s detailem, kterou má možnost komiks a film - na rozdíl od divadla - využít. V kombinaci těchto žánrů vznikají nová spojení a otvírají se možnosti jejich využití.
 
   Už v samotném názvu "comics" je zakotvena nadsázka a ironizující pohled, který je pro tento žánr charakteristický. Jako deus ex machina je občas na stránce vyvedena kreslířova ruka s tužkou, aby dostala hrdinu ze svízelné situace.
   Komiks má s divadlem společné kořeny, vždyť jak divadlo, tak komiks byl původně zábavou pro nejširší vrstvy.
 
   Tento text je součástí diplomové práce Jana Bažanta Inspirace komiksovými principy pro použití v divadelním prostoru (Katedra alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, Praha 2004). Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Jan Bažant

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - ZávěrPrkna, která znamenají komiks
21.04.2014 Sen noci svatojánské: MEGARECENZE divadla, filmu a komiksu - Aktualizováno
04.06.2013 Macbeth: Prokletí divadelní hry pokračuje i v komiksu - 60 %
11.02.2005 BRUNOLDOVO PANORÁMA (NABLÍZKO)


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!