Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

PADOUCNICE (5) – ZE SVĚTA DO NESVĚTŮ II.

17.02.2005, autor: Zvěra

Dosud jsem převážně pojednávala o obsahu Padoucnice, v následující části se proto podrobněji zaměřím na problematiku formy a její uspořádání. Opomenu-li dílčí epizody, jež nejsou pro děj stěžejní, vychází celková kompozice komiksu ze tří hlavních linií, jež se vzájemně proplétají a spoluutvářejí dějovou osnovu Padoucnice.
   První, nejdůležitější dějovou linku tvoří životní osudy Beauchardových ve Francii sedmdesátých let, a to zejména tíživá rodinná situace způsobená nemocí Jeana-Christopha. Druhou rovinu zastupují dětské představy, vize a sny, které se rovněž významně podílejí na obsahové výstavbě. Obě tyto linie tvoří jakýsi záznam minulosti a autorových vzpomínek.
   Třetí linie - rovina současnosti - je založena na autorských vstupech a rozhovorech s ostatními členy rodiny. David B. s nimi hovoří o právě vznikajícím díle, nebo si (podobně jako Art Spiegelman v Mausovi) nechává upřesňovat a doplňovat některé informace, jichž teprve hodlá ve své práci využít. (David B. využívá rozhovorů s rodinnými příslušníky spíše k ozvláštnění nebo ke zdůraznění osobního a intimního charakteru knihy; v komiksu Maus vystupuje Vladek Spiegelman jako spoluautor, jeho podíl na vzniku knihy je tudíž nepostradatelný.)
 
.
 
   Vysoká míra autenticity, upřímnost a otevřenost autorova sdělení, jež vložil do komiksu, se mu do jisté míry staly osudnými. Způsobily závažné rodinné neshody, což vedlo k tomu, že se rodiče úplně přestali s Davidem stýkat. Přesto se sám autor v jednom rozhovoru k nešťastné rodinné situaci vyjádřil velmi jasně a rozhodně. Je si vědom toho, že práce na "komiksu o rodině" nese svá rizika, ale rozhodl se je podstoupit a dílo dokončit. Utvrzuje ho v tom i Florence: "… sestra to chápe, protože v mých knihách nachází věci, které jako dítě cítila také…" (Své porozumění mu ostatně dala najevo už v předmluvě…)
 
   Autor skutečné zážitky z dětství kombinuje a doplňuje svými vizemi, jež tvořily nepostradatelnou součást jeho "dětského bytí". O přízracích, strašidlech a démonech četl v knihách, znal je z pohádek nebo jim vtisknul konkrétní  podobu jen ve svém myšlení, kam se mu neustále vkrádaly. Nebál se jich, dokonce je měl rád. Rozuměl si s nimi, a navíc mu pomáhaly překonat těžkosti a nesnáze opravdového světa, bratrovu nemoc a především nátlak nepřátelského okolí.
 
.
 
   David B. zajímavě pojal situaci, kdy on sám (ještě jako dítě) stojí u rakve zesnulého dědečka. Pozoruje změny v dědečkově tváři, shledává, že jeho podoba se liší od výrazu jaký měl, když ještě žil. Dědeček mu připomíná ptáka. Tato představa ho pronásleduje dodnes… Častokrát, když se cítil osamocený, podnikal noční výpravy do zahrady, kde se se svými přízraky setkával - a vídával i přízrak dědečka, po němž se mu neskutečně stýskalo. K dědečkovi se chodil ospravedlňovat i ze svých "existenciálních" úvah, které se často týkaly smrti Jeana-Christopha. Pierre-François soucítil s nemocným bratrem, ale zároveň ho dokázal za kruté epileptické záchvaty nenávidět. Bratrova nemoc byla zdrojem veškerého nepřátelství a společenského zavržení. Potenciální smrt Jeana-Christopha představovala vstupenku do společnosti jiných lidí… Uvědomoval si, že jsou jeho myšlenky zlé, ale pomáhaly mu zahnat pocit, že je na světě sám.
 
.    V Padoucnici je perfektně rozvinutá konkretizace a personifikace; autor ji využívá k hodnocení vyprávěných skutečností. Specifické místo si mezi všemi přízraky a ostatními představami vysloužila bratrova epilepsie. Autor ve své mysli přisuzuje nemoci různé tváře a podoby: nejčastěji je to drak, kterého má Jean-Christophe omotaného kolem sebe, a který ho všude doprovází, jindy je to hmatatelný démon, tajfun, "neštěstí", jakási "neurčitá rozpínavá hmota" nebo "hora", kterou Beauchardovi neúspěšně zdolávají…
.    Velmi působivý je například motiv, jenž zobrazuje Jeana-Christopha krátce po příchodu do ústavu, jak si ukládá své osobní věci do skříně. Obrázek by neprobouzel u čtenářů větší zájem, kdyby David B. "osobními věcmi" nemyslel i zákeřnou a všudypřítomnou padoucnici...
 
   Tento text je součástí diplomové práce Věry Čumrové Komiksy se společenskou problematikou; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2004. Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Zvěra

Detaily o sérii

Série: Padoucnice
Země vydání: Česká Republika
  Země původu: Francie
Související články:


Padoucnice
24.09.2007 PADOUCNICE 5 ANEB VRCHOL HORY V NEDOHLEDNU
24.02.2005 PADOUCNICE (6) – SLOVO, SYMBOL, TEXT A OBRAZ
10.02.2005 PADOUCNICE (4) – ZE SVĚTA DO NESVĚTŮ I.


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!