Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

OSKAR ED 3

14.07.2006, autor: mio

Je Oskar metaforou Spasitea, alebo len obyajn chlapec z rozvrtenej rodiny?OblkaKad diel Oskara Eda som zhltol leiac na svojej posteli viackrt za sebou. Kad diel som potom poloil ku posteli, kde si ho o pr dn naiel mj brat a zhltol ho v ete vom chvate. Kad diel mi viac a viac pripad ako metafora mjho brata. Pred desiatkami rokov zailo nae mesto obrovsk rozvoj. Vade rstli budovy a kede nebolo dos remeselnkov v okol, zo spriatelenej Juhoslvie prilo mnostvo montrov a zvraov, ktor migrovali po celom svete. Vea z nich si v naom meste nalo druky, splodili potomstvo, ale ke rozvoj v inom kte sveta volal, museli sa pobra a svoje mlad rodiny zanechali nepln. Po mesiacoch a rokoch akania druky zaplnili chbajce miesto miestnym druhom a dovolili potomkom vyrs v slunej duevnej rovnovhe. Netvrdm, e Branko Jelinek je na tom rovnako alebo o i len podobne ako mj brat, ale perfekcionistick parafrza potlaenia akejkovek spomienky i mylienky na otca je viac ne len osobn i intmna.

Posledn diel by mal, alebo aspo mohol odpoveda na otzky z prvho. Tempo prbehovho oblka po dynamickej expresvnej prostrednej asti kles, nie vak obsah. Oskar bojuje u len so svojou identitou, vypouje i nevypouje otcovo volanie po stretnut a odpusten? Naber odvahu, aby sa sm mohol uda na polcii a urchli proces nevyhnutnho stretnutia.

Akcia zakonenia trilgie z vej asti prebieha v Oskarovej hlave. Samozrejme niekto vypadne z okna a niekto sa nedoije ani polovice zoita, ale prelnanie Oskarovho detstva, sastnosti, reality, sna, smrti, i zabudnutia m tak jemn hranice, e hovori o ich neexistencii je na mieste.

Mot dokonil trilgiu u len v eskej jazykovej verzii. Prv dva diely som tal v originlnom slovenskom jazyku, ale nebojm sa poveda, e aj preklad (najpravdepodobnejie najprbuznejch jazykov na svete) do eskho jazyka kvalitu diela zvyuje. Slovenina me by nekonene bozvunejia, ale bez silnej tradcie a sostopdesiatronou histriou m slovn zsobu jednoducho obmedzen. Ostva vyhranenm jazykom, pouitenm nie pre vetky nre nielen komiksu, ale aj literatry, prekladov, i dabingov.

Mot dokonil trilgiu u len v eskej jazykovej verzii. Slovensk bola nerentabiln, pri neexistencii trhu, scny i aspo len podhubia to nie je iadne prekvapenie. Branko Jelinek tichm elegantnm spsobom dokzal viac, ako dve genercie autorov, teoretikov popkultry, rozhdanch komunt a samozvanch podzemnch samizdatistov na Slovensku. Kieby nejak domca trilgia, tetralgia, pentalgia i hexalgia vychdzala kad de. Ale stailo by aj, keby raz za mesiac vyiel nejak mal tly zotok

Autor:


Autor lnku: mio

Detaily o komiksu:

Titul: Oskar Ed 3
Srie: Oskar Ed
Scn: Branko Jelinek
Kresba: Branko Jelinek
nr: Ostatn (CZ).
Rok vydn: 2006
Vydavatel: Mot
Zem pvodu: Slovensko
Souvisejc lnky:


Intelektuln komiks
04.11.2016 Pro nehodnotm umleck dla padesti procenty - 50 %
27.05.2014 Dt s hvzdikou: Vznikl Maus pro dti - 100 %
04.04.2012 KDY ZAALA NOC - 30 %mOt
09.01.2007 DONJON MONSTERS 10 SOLDATS DHONNEUR
16.06.2005 CINEMA PANOPTICUM ANEB BT KAFKA COMICSOVM AUTOREM
16.12.2003 DONON 3 PRINCEZNA BARBAR ANEB HLEDN PRINCEZNY V KUPCE SENA


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!