Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komerce
Prosba pro zadavatele reklamy na PR Beletrie.eu: Pls kontaktujte komiks.cz
Tento text tu nebude nafurt! (Dne 25/1/2022)

Komiks.cz > Vechny lnky > RozhovorKomiksov scnrista Ji ern napsal vechny dly srie Obrzk.
[J Jachym Jachyym]
Vylo 28.11.2016 v rubrice Rozhovor.


Pivtejme novho blogera, kter bude pst o komiksech. Martin Mal je programtor, bloger, vedouc vvojskho tmu, hr potaovch her a knihomol.
[J Jachym Jachyym, Martin Mal]
Vylo 20.03.2014 v rubrice Rozhovor.


Pinme druhou st rozhovoru s Pavlem Herianem o komiksu Lips Tullian, kter nakreslil Kja Saudek.
[J Jachym Jachyym]
Vylo 18.12.2013 v rubrice Rozhovor.


Pinme prvn st rozhovoru s Pavlem Herianem o komiksu Lips Tullian, kter nakreslil Kja Saudek.
[J Jachym Jachyym]
Vylo 28.10.2013 v rubrice Rozhovor.


Drakeus se ptal autora komiks o Fanouovi, Tryskonekovi, Jelitech a dalch pi pleitosti premiry Fanoue: Tovrny zkzy.
[Drakeus]
Vylo 03.12.2012 v rubrice Rozhovor.


Pette si rozhovor s Pavlem Herianem, znalcem dla eskho komiksovho krle Kji Saudka. Pavel Herian se tak podl na pprav vydvn Saudkovch dl.
[J Jachym Jachyym]
Vylo 28.11.2012 v rubrice Rozhovor.


Pokraujeme v rozhovoru s kreslem Jim Petrkem, jednm z vznamnch autor generace 89. Minule jsme si povdali o jeho komiksovch zatcch, pezdvce Oskar a nejdleitjch komiksech, kter v 70. a 80. letech stvoil. V dnenm dokonen se zamme na 90. lta a souasnost a rekapitulaci jeho tvorby.
[Ivo Fencl]
Vylo 13.03.2008 v rubrice Rozhovor.


Ji Petrek se narodil 13. ledna 1941 v Praze. Maturoval na vtvarn kole zvan Hollarka (1959), kde jenom o ronk ne studoval i Marko ermk. V letech 1960 a 1962 ho ekala vojna v Rakovnku, nae se do ledna 1971 ivil v propagaci Drobnho zbo Praha. O svch komiksovch zatcch i cel sv pozdj komiksov drze se s nmi jeden z klasik generace 89 podlil v exkluzivnm rozhovoru.
[Ivo Fencl]
Vylo 05.03.2008 v rubrice Rozhovor.


Tden vnovan KomiksFEST!u uzaveme po reportch z jeho zahjen i zakonen, pehledu ocenn Muriel a recenzi Katalogu rozhovorem s programovm editelem Tomem Hibi Matjkem. Prozradil nm nco o spoluprci s Gene Deitchem, svil se nejen o plnech na dal ronk a vbec celou akci zevrubn zhodnotil.
[Sakyk]
Vylo 09.11.2007 v rubrice Rozhovor.


Dal Comics Saln skonil. A protoe se jednalo o jeho ji tvrt ronk, bhem nich se akce zdrn nafoukla z obyejn lokln vstavy v neobyejnou celoslovenskou pehldku komiksu, sci-fi, games a dalch pbuznch nr, rozhodli jsme se vyzpovdat pmo principla Rberta Wina ittana. Museli jsme mt ovem troku strpen, lba organizan horeky se nesm uspchat
[Sakyk]
Vylo 20.09.2007 v rubrice Rozhovor.


Na esk komiksov trh pomalu ale jist vplouv dal nakladatelstv, kter ji m bohat zkuenosti s literrn produkc, ale vznamn chce promluvit i ve svt bublin. Garamondu se to da hned od zatku, komiksov Kytice i aktulnj Oidipus Rex se okamit zaadili mezi to nejzajmavj, co se doposud na tuzemsk scn objevilo. O tchto ale i o pipravovanch titulech a dalch plnech nakladatelstv jsme si povdali s jeho fem Petrem Himmelem.
[Sakyk]
Vylo 13.09.2007 v rubrice Rozhovor.


Vymyslel, napsal, nakreslil, graficky upravil, vydal a distribuoval svj vlastn komiks. Ji Grus, zejm nejvraznj postava souasn tuzemsk komiksov scny, na sebe opt upozornil prvnm seitem podivuhodnho dobrodrustv Voleman. Pedevm o nm jsme si povdali v nsledujcm rozhovoru.
Recenzi prvnho dlu Volemana tte zde.
[Sakyk]
Vylo 06.09.2007 v rubrice Rozhovor.


Ped pr dny oslavil informan-publicistick projekt 100 dn sv renovovan existence. Tak akort, aby se vylily nejhor dtsk nemoci a aby se ukzala jeho skuten ivotaschopnost. Jeho vydavateli, Martinu Pibylovi, jsme proto u tto pleitosti poloili pr zludnch, zkench i zbavnch otzek.
[Sakyk]
Vylo 23.07.2007 v rubrice Rozhovor.


Ji za pouh tyi dny, v sobotu 9. ervna, se v praskm kin Aero uskuten druh ronk Crweconu. Jeho hlavn organiztor Ji Pavlovsk ns tak dlouhou pemlouval, abychom s nm v rmci propagace tto akce udlali rozhovor, a jsme se nad nm slitovali a ken prostor mu poskytli. Nic zsadnho se v nm sice nedozvte, ale aspo se pobavte. A na Crwecon proto urit tak pijte!
[Sakyk]
Vylo 05.06.2007 v rubrice Rozhovor.


Michael R. Lavin studoval Business Administration na SUNY Buffalo, a na Canisius College zskal titul M.B.A. V souasnosti pracuje jako Coordinator of Electronic Collections univerzitnch knihoven Univerzity v Buffalu. Pedtm pracoval pes 20 let v knihovn Buffalo & Erie County Public Library, Niagara University Library. Vyuuje t kurz "Business Information Sources". Udruje v provozu asto citovan web Comic Books for Young Adults: A Guide for Librarians. Alena Oswaldov mu pro poteby sv bakalsk prce poloila nkolik otzek.
[Alena Oswaldov]
Vylo 21.03.2007 v rubrice Rozhovor.


Kdy a jak jste se seznmil s komiksem?
Asi za to me domc klasika tylstek, Rychl py, Kometa, Semic Slovart kter mn potrefily v tom sprvnm vku. m dl vc mn ale zajmaly a zajmaj okrajov formy, experimenty, tvary hranic s jinmi formami; jin, ne jen zbavn vyuit comicsu
[Alena Oswaldov]
Vylo 04.12.2006 v rubrice Rozhovor.


Byl jednm z mla, jejich texty osvaly totalitn pou comicsovmi ozami. Mu, kter se s komunistickou kritikou comics dokzal vyrovnat na tech stranch sv diplomov prce, a to v roce 1975. Jeho comicsov aktivity vak postupn ustupuj diplomatick karie, a zcela miz na misi v Izraeli. Rozhovor se znovuobjevenou autoritou, Danielem Kumermannem: Situace v esku nen normln, nato pak comicsov scna
[Alena Oswaldov]
Vylo 01.12.2006 v rubrice Rozhovor.


Ondej Neff se ve stedu 15. 11. 2006 zastnil finle Festivalu ajov kultury v Zpadoeskm muzeu. Pitom mnohokrt fotografoval stle usmvavou hereku Ljubu Krbovou, s kterou ije u nkolik let (jeho manelka bohuel ji dve podlehla zhoubn nemoci). Pan Krbov neskuten hbit a bravurn pedvedla ukzky nskho bojovho umn s meem a vjem, jemu se vnuje ji deset let a tud dvno ped tm, ne skvle namluvila Umu Thurmanovou ve filmech Kill Bill I a II.
[Ivo Fencl]
Vylo 22.11.2006 v rubrice Rozhovor.


Brit Bryan Talbot (Dobrodrustv Luthera Arkwrighta, Srdce impria, The Tale of One Bad Rat) je jeden z nejvznamnjch comicsovch tvrc anglofonnho svta. Bhem sv nedvn nvtvy R se nejen setkal s novini a zodpovdl Komiks.cz nkolik otzek, ale tak pronesl k tuzemskm tenm pednku o svm tvrm pstupu k arkwrightovskm knihm.
[Vojta]
Vylo 18.10.2006 v rubrice Rozhovor.


Miloslav vandrlk (1932) je nesporn ijcm klasikem eskho humoru. Nedouil se instalatrem, nedokonil DAMU (1951-52), krtce byl asistentem reie v zjezdovm Vesnickm divadle a brzy po vojn, kterou absolvoval jako ptpk na Zelen Hoe u Nepomuku (1953-55), se stal spisovatelem z povoln, a to jednm z naich nejplodnjch. Tvo povstnou dvojici s kreslem Jim Winterem-Nepraktou (1924), s nm zosnoval i legendrn pradvojici Sek a Zula...
[Ivo Fencl]
Vylo 17.10.2006 v rubrice Rozhovor.

 


    
J Jachym Jachyym


Recenze nebo blogpousty a reakce

Upozornn: Nemm Fejsbuk
(odeel jsem v roce 2020)
ani Inst ani dn jin socky!Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

"Legendrn" komiks Vrna (The Crow) je neskuten sraka.

Nakladatelstv Comics Centrum zu! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete vce ptel a penz? Nezoufejte, natst existuje rychl een!     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!