Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Všechny články > TeoriePo dlouhá léta byl komiks na indexu, pak si přece jen vydobyl své místo na slunci a usadil se především v dětských a mládežnických časopisech. Autoři i kreslíři měli výběr od Sluníčka přes Ábíčko až po Mladý svět a komiksový Čtyřlístek. Přesto se tehdy, doufám, že se nemýlím, neuskutečnila žádná vpravdě komiksová výstava. Dočkali jsme se…
[Hibi, Vlastislav Toman]
Vyšlo 02.08.2006 v rubrice Teorie.


V loňském roce jsme se dočkali první zasvěcené teoretické práce věnované komiksům. Napsal ji Thierry Groensteen a pro nakladatelství Host přeložila Barbora Antonová. No a o tomto překladu bych chtěl nyní prohodit několik více než kritických poznámek…
[Zarkoff]
Vyšlo 07.07.2006 v rubrice Teorie.


Během studia komiksu a světových mytologií jsem potvrdila původní premisu, že komiksy a mytologie spolu úzce souvisí. A nejen tím, že komiksy využívají tradiční mytologii, ale i tím, že vytváří mytologie vlastní.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 27.06.2006 v rubrice Teorie.


Stvoření světa je základní otázkou všech mytologií. Vesmír je líčen jako zárodek všeho, který z nějakého důvodu stvoří i svět a lidstvo. „Podle všech mytologií tkví základní význam stvoření ve vzniku rozdělení a mnohosti namísto jednoty a neurčitosti.“ To vysvětluje i rozdílnost muže a ženy.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 13.06.2006 v rubrice Teorie.


Zejména živočišná říše je v komiksu zastoupena hojně a různorodě. Vedle hrdinů, kteří jsou personifikovanými zvířaty (Garfield, Pluto, Mickey Mouse, Donald Duck, Snoopy, Kocour Felix), jsou to samozřejmě rostliny a zvířata jako zástupné symboly mytologických prvků (bohů, stvoření, války, kosmologie atp.). V komiksu jsou zvířata nejčastěji alegoriemi na lidstvo (Maus - reflektuje téma holocaustu druhé světové války; židy jeho autor (Art Spiegelman) zobrazuje jako myši, nacisty jako kočky atp.), přesto si zachovávají určité zvířecí vlastnosti, popřípadě stereotypy. Tím samozřejmě dochází k humorným situacím: pes Snoopy díky své bezbřehé fantazii prožívá obyčejný den psa (spí, žere, poslouchá svého pána), ale právě ve fantazijním mezičase se stává slavným letcem první světové války, astronautem nebo spisovatelem.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 06.06.2006 v rubrice Teorie.


Prvotní komiksy zobrazují děti (zejména tedy chlapce) převážně jako uličníky (příhodný je název „l´enfant terrible“ ). Úkolem komiksu je v takovém případě přinášet jak zábavu, tak ponaučení. Konkrétně u komiksu Max a Moritz je vyústění příběhu a ponaučení poněkud překvapující. Oba chlapci jsou zavražděni, neboť jejich uličnictví dostoupilo vrcholu (spáchali sedm smrtelných hříchů, i když v jakési dětské podobě) a společnost je nadále nemůže, nebo spíše nechce, tolerovat. Protagonistů, jakými jsou Max a Moritz, najdeme u prvotních komiksů nespočet. V pozdějších letech se uličnický motiv změnil v neuvědomění či smolařství.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 22.12.2005 v rubrice Teorie.


Žena bojovnice / primitiv je v podstatě dobračka, a značně méně agresivní než bojovník. Nahrazuje funkci pomocnic, zachránkyň a dobrosrdečných kolegyň. Není superhrdinou tak docela, proto má v této práci vlastní kategorii. Bojuje proti zlu, ale zároveň ji zlo nezajímá. Je v podstatě nezúčastněná osoba až na to, že v některých okamžicích ji zlo samo potká a jí nezbývá nic jiného, než rázně zakročit. Učiní tak s největší elegancí a většinou bez jediného škrábance. Žena primitiv se může jevit jako označení pejorativní, ale v případě dívek z džungle typu Sheena, Tiger Girl, Cavewoman aj. toto označení není od věci.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 15.12.2005 v rubrice Teorie.


V mnoha světových mytologiích se objevuje nejčastěji bohyně Velká Matka (Magna Mater), která měla silné postavení za matriarchátu, jenže její vláda skončila. Velká Matka tedy chce získat zpět své výsostní postavení. Tato silná mytologická postava je zároveň stvořitelkou i ničitelkou a její role je bipolární.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 08.12.2005 v rubrice Teorie.


Žena může být partnerka hrdiny (nijak významná v příběhu), nebo pomocnice. V takovém případě už disponuje jistými výsadami jako hrdina-muž (např. kouzla, fyzická síla, inteligence). Nejvýraznější jsou ovšem postavy protivnic: ničitelek, pokušitelek a často i bohyní…
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 01.12.2005 v rubrice Teorie.


V padesátých letech „vládl" Superman, v dalším desetiletí Batman, dalo by se očekávat, že v letech sedmdesátých to bude jiný osamocený hrdina. Sice zde je jeden významnější celovečerní snímek, avšak s hrdinou již známým, Supermanem. Neznamená to, že by se komiksoví hrdinové stále ještě nestali námětem pro filmaře, v tomto desetiletí vzniklo relativně mnoho adaptací (kolem desítky), ale byly určeny primárně pro televizní diváky. Z nich asi nejvýraznějšími byly filmy s postavami Spider-Mana a Hulka, jejichž čas nástupu do kin měl přijít až o několik desítek let později. Superman vznikl roku 1978 v režii Richarda Donnera, a jedná se o do značné míry výjimečný snímek…
[Tomáš Pekárek]
Vyšlo 29.11.2005 v rubrice Teorie.


Jedním z úkolů mýtů je dokazovat nadřazenost vládce (nadřazenost vyplývá z „božského původu“ vládce, a pak také z touhy a nutnosti vládce ovládat; mezopotámské texty z r. 2000 BC podle Campbella v historii poprvé rozlišují krále od boha: „Pozemský panovník již není králem-bohem, jako byli egyptští faraóni; je pouhou lidskou bytostí“. Rozdíl mezi vládcem a bohem je důležitý, neboť vládce právě komiksu touží stát se bohem a z toho plyne většina zápletek).
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 24.11.2005 v rubrice Teorie.


Spojení bojovník/primitiv je účelové, protože téměř každý bojovník se v komiksu vyznačuje primitivností, popřípadě až „zatemnělým mozkem“, jakmile se objeví příležitost bojovat (a vítězit). Bojovník ukazuje čtenáři své fyzické přednosti, a hlavně nebojácnost; je povinen bojovat. Mnozí komiksoví hrdinové vítězí v bitkách v podstatě neoprávněně či nelogicky. Převahu má bojovník pouze proto, že je hlavním hrdinou příběhu…
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 17.11.2005 v rubrice Teorie.


Magická postava má určité vlastnosti, které obyčejný smrtelník může jen obdivovat. Takové vlastnosti nemůže mít ani (super)hrdina. Může je získat jedině díky vlastnění magického předmětu, který ony vlastnosti dočasně propůjčuje, či sám vykonává. Mezi magické postavy patří šaman a věštec. Úkolem magických postav je být zprostředkovateli mezi mocnostmi tam nahoře a lidstvem dole, což zahrnuje výpomoc lidstvu hrdinou.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 10.11.2005 v rubrice Teorie.


Téměř padesát let trvalo, než se postava z komiksu dostala na filmové plátno jako hrdina celovečerního filmu. Do této doby byly komiksy inspirací hlavně pro seriálové předfilmy. Na rozdíl od celovečerních filmů se seriály často inspirovaly komiksovou předlohou a jejich počet dosahoval desítek titulů již ve čtyřicátých letech. Některé pokračovaly ještě v počátcích televizní éry, než se definitivně přesunuly na obrazovky.
[Tomáš Pekárek]
Vyšlo 08.11.2005 v rubrice Teorie.


Bůh v komiksu může být hlavní postavou (Sandman), ale většinou funguje jako nejvyšší a všemohoucí síla, která dle křesťanské tradice říká, co se stane, především vytváří zákony, které jsou pro lidstvo bezpodmínečně platné. Často je zobrazován s pomocí tradičních mytologií, a to zejména řecko-římské a keltské. Role boha je také mnohdy provázána s rolí vládce, neboť vládce může být zároveň bohem, ale také vládcem, který se snaží na úroveň boha dostat…
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 03.11.2005 v rubrice Teorie.


Existují mnohé snahy o teoretické podchycení problému adaptací. Většina z nich se však zabývá adaptacemi literárních útvarů jako románu, novely, povídky. Komiks sice bývá řazen do literatury (obvykle obsahuje text a je lineární), avšak kromě textu navíc promlouvá obrazy a také velmi často využívá filmového vidění. V mnoha případech tak komiks připomíná filmový storyboard a naopak. Tento fakt je možná jedním z důvodů, proč jsou kreslené seriály oblíbenou předlohou pro adaptování.
[Tomáš Pekárek]
Vyšlo 01.11.2005 v rubrice Teorie.


I když světová mytologie uvádí i šaška jako typ hlavního hrdiny, já tento pojem použiji v případě druha hrdiny. Hlavní hrdina není šaškem. Může mít vlastnosti, jakou je například zmatenost, pomalé myšlení, ale vzhledem k ději zůstává stále spíše (super)hrdinou.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 20.10.2005 v rubrice Teorie.


Vítaným osvěžením v poušti se pro všechny, kdo se o komiks jako médium zajímají hlouběji, stal překladový počin nakladatelství Host Stavba komiksu od Thierryho Groensteena. Ukázal dostatečně, jak velká je propast mezi rozvinutou teorií komiksu ve Francii a její vzdálenou, v plenkách dosud oděnou českou příbuznou. Jedním z ukazatelů je i rozvinutá terminologie oboru, v mnohém odlišná od té rodící se domácí či u nás poloznámé americké. Proto publikace obsahuje i její přehled s pokusem o vysvětlení, který s laskavým svolením vydavatelství Host zveřejňujeme.
Recenzi Groensteenovy Stavby komiksu čtěte zde.
[HOST]
Vyšlo 14.10.2005 v rubrice Teorie.


Superhrdinové mají vždy superschopnosti (I v mýtech jsou hrdinové supehrdiny, neboť „v dobách zakládání lidské společnosti konají mimořádné činy a obvykle jsou tito kulturní hrdinové muži nadaní nadpřirozenými schopnostmi,“ píše se ve Světové mytologii), které můžeme dělit na nadpozemské a pozemské, znásobené na nejvyšší míru (Superman vs. Batman). Ke svým superschopnostem přijde hrdina omylem i úmyslně (výbuchem se dostane do jeho těla „superlátka“, je kousnut radioaktivním pavoukem – Spider-Man, náhodou je přítomen v továrně, kde se odehraje „chemická nehoda“ a on přijde do styku s neznámou látkou – Plastic Man, Flash Gordon se zase jako student nadýchá v laboratoři výparů těžké vody a jeho rychlost se pak může rovnat světelné atd.). Tyto „nehody“ jsou jasným důkazem snahy vysvětlovat původ superschopností alespoň částečně racionálně.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 13.10.2005 v rubrice Teorie.


„Jeden z charakteristických rysů mýtu spočívá ve vytvoření příkladných vzorů pro celou společnost. Mýtu se přiznává snaha, již můžeme nazvat obecně lidskou; týká se proměny života ve vzor a historické osobnosti v archetyp,“ píše Mircea Eliade v Mýtech,snech a mystériích. Provázání mýtů, komiksu a reálného života je patrné zejména na několika případech, kdy ve Spojených státech komiksová postava “ožila“ a stala se členem společnosti, ačkoli byla pouze autorovou fantazií (viz Al Cappův Li´l Abner a Saddie Hawkins Day1 ).
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 06.10.2005 v rubrice Teorie.

 


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!